Profile Image

Gilbert93Cantrell

Joined Wednesday, January 17, 2018
Statistics
4 weeks all time
books registered 0 0
released in the wild 0 0
controlled releases 0 0
releases caught 0 0
controlled releases caught 0 0
books found 0 0
tell-a-friend referrals 0 0
new member referrals 0 0
forum posts 0 0
Extended Profile
تبلیغات در گوگل
۶- از کاربران گوشی های همراه غافل نشوید:


بنابر گفته ی شلی چی ان، مدیر بازاریابی دیجیتال، ” سعی کنید از اگهی هایی استفاده کنید که گوشی های همراه را نیز پوشش می دهند. این امر شامل پیامهای ارتقا داده شده و زنگ زدن بالفعل با موبایلها می شود که بطور مستقیم با کاربران صحبت کنند. تبلیغ در گوگل این موضوع با یک صفحه بارگذاری برای گوشی های بهینه شده می تواند میزان مکالمات را بالا برده و تجربه ای مثبت برای کاربر باشد.”

۷- همواره ازمون و خطا کنید:

ارتز می گوید:” برای شناسایی کار و هدف تبلیغاتی سایت خود، روشهای مختفی را طرح کنید تا با این تلاش، بازدهی چندین برابر شود. این ازمایشها خروجی کلی را اندازه گیری می کنند. این خروجی کلی با شناسایی کلمات کلیدی شروع می شود. اما در یک مقطع زمانی، فقط یک ازمایش انجام دهید. زیرا اگر همزمان طرح صفحه ی بارگذاری را تغییر دهید و ۲۰ کمه ی کلیدی جدید را به سایت اضافه کنید، هیچگاه متوجه نمی شوید که کدام تغییر، تاثیر بیش تری دارد.”

طبق سخن تالپوا:” ازمایش کنید، ازمایش کنید و مجددا ازمایش کنید. شما تنها میتوانید با حدس زدن دریابید که کدام یک ممکن است بهتر کار کند و دقیقا بازار هدف شما را که خوشایندترین و مطمئن ترین بازار است را شامل می شود و گاهی تنها یک کلمه، همه چیز را متفاوت جلوه می دهد. برای بهترین نتیجه گیری، از اگهی ها نمونه های مختلفی طرح کنید و بررسی کنید که کدام یک بیشترین کلیک، کمترین کلیک، بالاترین درصد مکالمه و… را دارد. درنتیجه متوجه می شوید که کدامیک کارامد بوده و ان که بازدهی بیشتری داشته را حفظ کنید و همین چرخه را دوباره تکرار و اغاز کنید.”

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.