Profile Image  

abcborriana

From Borriana, Castelló/Castellón Spain

Age 64

Joined Thursday, July 18, 2013

Home page www.facebook.com/Bookcrossing-abcborriana-150518085476729/

Recent Book Activity

Statistics

4 weeksall time
books registered 0 183
released in the wild 0 150
controlled releases 0 33
releases caught 0 116
controlled releases caught 0 22
books found 0 1
tell-a-friend referrals 0 0
new member referrals 0 0
forum posts 0 0

Stats are updated every few minutes.


Extended Profile

Presentació
L’Agrupació Borrianenca de Cultura (ABC) va ser fundada l’any 1954 per un grup de patricis borrianencs que volien superar així l’eco de la recent Guerra Civil, i aspiraven que el seu poble tinguera un lloc de preeminència en el món cultural.
Molt prompte els fundadors van tindre la possibilitat de demostrar la seua vocació valencianista i a l’ensems europeista, amb iniciatives diverses com la publicació del butlletí Buris-ana (1956, una de les capçaleres de premsa local més antigues del País Valencià) o la posada en marxa del Saló Internacional de Fotografia de la Taronja, aprofitant la posició preeminent que Borriana tenia en el cultiu i la comercialització, a nivell europeu, d’aquest cítric.
Amb la Transició a la democràcia –a partir del 1975- una nova generació va agafar les regnes de l’entitat, i l’ABC es va convertir en un instrument privilegiat de transmissió i reivindicació de les noves idees democràtiques. Aquesta vessant de lluita per les llibertats va afiançar la popularitat de l’ABC fora de les fronteres de Borriana.
En els anys 90, l’entitat va encetar una ambiciosa política de publicacions, on destaca la fundació d’un fecund Anuari d’investigació, que a partir del 1992 estarà coeditat amb la Universitat Jaume I. Des de plataformes com aquesta l’ABC s’assegura de nou un lloc capdavanter en la creació i la difusió culturals, i encara el segle XXI amb un arrelament sòlid a la població que l’ha feta posible i una vocació irrevocablement universalista.

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.