Profile Image

wingSannaskawing

From Vantaa, Uusimaa / Nyland Finland
Joined Wednesday, March 20, 2019
Recent Book Activity
Statistics
4 weeks all time
books registered 15 297
released in the wild 10 265
controlled releases 0 13
releases caught 0 10
controlled releases caught 0 6
books found 0 5
tell-a-friend referrals 0 0
new member referrals 0 0
forum posts 1 42
Extended Profile

⭐️ Läser mest på svenska, mutta luen myös suomeksi. ⭐️


Årets 2021 första projekthög bestod av 34 böcker. < Läst
Den andra bestod av 5 böcker som innehöll 3 åt mig skickade BC-böcker. < Läst
Den tredje består av 18 med en inklämmare utanför högen. < Läst
Den fjärde av 18. < Läst
Femte av 33 + en biblioteksbok för serjens skull. < Läst
Den sjette av 17 som innehåller en åt mig sickad BC-bok.
***************************************************************

Årets 2020 första projekthög bestod av 69 böcker av vilken den första en biblioteksbok, övriga är egna förutom 2 nappade bc-böcker.
Nr 24) är en extra i mars medträngd biblioteksbok.
Övriga projekthögar var i mindre mängd, 1-5 böcker per "hög".
11 biblioteksböcker trängde sej med i sista årskvartalet.
📖 Läst 104 & avbröt 2.

Vuoden 2020 ensimmäinen projektikasa sisälsi 1:den kirjastokirjan, 2 napattua bc-kirjaa ja loput omia.
Nr 24) on maaliskuussa mukaan ängennyt ylimääräinen kirjastokirja.
Muut projektikasat oli pienempi määräisiä, 1-5 kirjaa per "kasa".
11 muita kirjastokirjoja tuppaantunut mukaan vuoden loppu-neljänneksellä .
Luettu 104, 2 keskeytin.
📚 📚📚 📚

⭐️ Önskelista/Toivelista ⭐️
📚 📚 📚📚 📚 📚 📚📚 📚

⭐️ goodreads 🐾


lästa 2021 luetut:*************************************************************
lästa 2020 luetut:
📖 Läst 104 & avbröt 2. / Luettu 104, 2 keskeytin.

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.