Profile Image

wingOBCZ-Luna-Bookswing

From Bodegraven, Zuid-Holland Netherlands
Joined Thursday, June 18, 2020
Home page www.lunabooks.nl
Recent Book Activity
Statistics
4 weeks all time
books registered 0 685
released in the wild 0 698
controlled releases 0 22
releases caught 1 18
controlled releases caught 0 0
books found 0 10
tell-a-friend referrals 0 0
new member referrals 0 0
forum posts 0 2
Extended Profile
Nederlands
OBCZ Luna Books is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend.
Je vindt OBCZ Luna Books op Merel 36 in Bodegraven.

Ruil een boek, leen een boek, neem een boek of geef een boek. Houd de minibieb en de omgeving netjes, dan heeft iedereen er plezier van!

Het kan zijn dat een boek meegenomen wordt zonder dat de nieuwe lezer een journal entry maakt. Het kan dus voorkomen dat niet alle boeken beschikbaar meer zijn. Veel leesplezier!

OBCZ Luna Books wordt beheerd door Lunabooks. Kijk gerust op mijn boekenplank en laat het me weten als je een bepaald boek graag in de minibieb zou willen zien!

English
OBCZ Luna Books is open 24 hours a day, 7 days a week.
You can find OBCZ Luna Books at Merel 36 in Bodegraven, The Netherlands.

Trade a book, borrow a book, take a book or give a book. Keep the little library and its surroundings clean so everyone can enjoy!

Sometimes a book gets taken without a journal entry from the new reader. So there's always a chance that not all books are available anymore. Have fun reading!

OBCZ Luna Books is managed by Lunabooks. Please take a look at my bookshelf and let me know if you’d like to see a certain book placed in the little library!

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.