Profile Image

Heikku

From Akaa, Pirkanmaa / Birkaland Finland
Age 18
Joined Thursday, May 03, 2018
Recent Book Activity
Statistics
4 weeks all time
books registered 2 59
released in the wild 2 58
controlled releases 0 0
releases caught 0 1
controlled releases caught 0 0
books found 0 0
tell-a-friend referrals 0 0
new member referrals 0 0
forum posts 0 1
Extended Profile
Hei olen 18-v nuori neiti Akaasta Pirkanmaalta. Aloitin BC v. 2018. Ensimmäisen kerran kuulin aiheesta venäjän tunnilla ja siitä oli vähän kirjassa kerrottu. Oon aina tykännyt lukea - joidenkin mielestä liikaa - joten BC osoittautui hyväksi harrastukseksi. Koirat ovat lähellä sydäntäni, koska meillä on aina ollut koira. Mutta eivät kissatkaan häviä siinä taistossa , koska muilla sukulaisilla on aina ollut kissa! Kirjoista luen mielelläni kaikkea hevoskirjoista elämäntarinoihin. Harrastan partiota, lukemista ja piirtämistä. Kirjoja vapauttelen niin usein kun voin. Nytkin niitä on aika kasa odottamassa lukemista ja vapautusta.
Toivottavasti saan joskus kuulla mitä kirjoilleni on tapahtunut ja minne ne ovat matkanneet!

Hello I am a 18-years-old young lady from Akaa, Finland. I started with BC in 2018. For the first time I heard about the subject in the Russian lesson and it was a little told in the course book. I've always liked to read - some may think too much - so BC turned out to be a good hobby. Dogs are close to my heart because we have always had a dog. But the cat does not lose in this fight because other relatives have always had a cat! From books I love to read everything from horse books to life stories. My hobbies are scout, reading and drawing plus bookcrossing. Books are freed as often as I can. Even now, there's some books waiting for me to read and release.
I hope I can sometimes hear what has happened to my books and where they have traveled!

Hej Jag är en 18 år ung från Akaa, Birkaland, Finland. Jag började med BC år 2018. För första gången hörde jag om ämnet i den ryska lektionen och det var lite sagt i boken. Jag har alltid tyckt att läsa - vissa tycker för mycket - så visade BC sig vara en bra hobby. Hundar ligger nära mitt hjärta, för vi har alltid haft en hund. Men katten försvinner inte i kampen eftersom andra släktingar alltid har haft en katt! Från böcker älskar jag att läsa allt från hästböcker till livshistorier. Jag är engagerad i spana, läsning och ritning. Böcker befrias så ofta jag kan. Även nu är det dags för en hög som väntar på att läsa och släppa.
Jag hoppas att jag ibland kan höra vad som har hänt med mina böcker och var de har rest!

Hola soy una señorita de 18 años alias, Pirkanmaa, Finlandia. Comencé con BC en 2018. Por primera vez escuché sobre el tema en la lección de ruso y fue un poco explicado en el libro. Siempre me ha gustado leer, algunos piensan demasiado, por lo que BC resultó ser un buen pasatiempo. Los perros están cerca de mi corazón porque siempre hemos tenido un perro. ¡Pero el gato no desaparece en la pelea porque otros parientes siempre han tenido un gato! Desde libros me encanta leer todo, desde libros de caballos hasta historias de vida. Me dedico a patrullar, leer y dibujar. Los libros se liberan tan a menudo como puedo. Incluso ahora, es el momento de un montón de espera para leer y liberar.
¡Espero poder escuchar a veces lo que ha sucedido con mis libros y a dónde han viajado!

Здравствуйте, я 18 лет барышня Akaa, Финляндия. Я начал с Британской Колумбии в 2018 году. Впервые я услышал об этом предмете на уроке русского языка, и это было немного сказано в книге. Мне всегда нравилось читать - некоторые слишком много думают - поэтому BC оказался хорошим хобби. Собаки близки моему сердцу, потому что у нас всегда была собака. Но кот не исчезает в бою, потому что у других родственников всегда был кот! От книг, которые я люблю читать, от книг о лошадях до жизненных историй. Я занимаюсь патрулированием, чтением и рисованием. Книги освобождаются так часто, как я могу. Даже сейчас пришло время ждать, чтобы прочитать и выпустить.
Я надеюсь, что иногда могу услышать, что случилось с моими книгами и куда они отправились!

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.