Country List > Netherlands > Fryslân (Friesland)

Fryslân (Friesland)

Location Members
- Ergens in de provincie  23 
- In de streekbus 
- In de trein 
- Schepen en veerboten 
Achtkarspelen 
Akkrum 
Âldeboarn 
Aldegea (Sm.) 
Ameland 
Ameland: Buren 
Ameland: Hollum 
Ameland: Nes 
Appelscha  11 
Arum 
Augustinusga 
Bakkeveen 
Balk 
Beetsterzwaag 
Berltsum/ Berlikum 
Blesdijke 
Blessum 
Boelenslaan 
Boksum 
Bolsward  19 
Bonkwert/ Bonkwerd 
Bontebok 
Boornbergum 
Broek 
Buitenpost 
Burdaard 
Burgum 
Damwâld/ Damwoude 
Dokkum  24 
Dongeradeel 
Dongjum 
Donkerbroek 
Drachten  57 
Drogeham 
Earnewâld/ Eernewoude 
Easterlittens/ Oosterlittens 
Eastermar 
Echtenerbrug 
Ferwert/ Ferwerd 
Franeker  16 
Frieschepalen 
Gau/ Gauw 
Gorredijk 
Goutum 
Grou/ Grouw 
Gytsjerk  
Hantum 
Harich 
Harlingen  20 
Haskerhorne 
Haule 
Haulerwijk  
Heerenveen  64 
Hindeloopen 
Hurdegaryp/ Hardegarijp 
Idskenhuizen 
Jorwert 
Joure  29 
Kollum 
Kollumerzwaag 
Kootstertille 
Location Members
Koudum 
Leeuwarden  253 
Lekkum 
Lemmer  10 
Luinjeberd 
Makkum 
Mantgum 
Marssum 
Menaam 
Midlum 
Nieuwehorne 
Nij Beets 
Nijeholtpade 
Nijemirdum 
Nijhuizum 
Noordwolde 
Oentsjerk 
Oldeberkoop 
Oldelamer 
Oosterwolde  21 
Opeinde 
Oranjewoud 
Oudehaske 
Poppenwier 
Rohel 
Rottevalle 
Scharsterbrug 
Schiermonnikoog 
Sexbierum 
Siegerswoude 
Sint Nicolaasga 
Sint Annaparochie 
Sint Jacobiparochie 
Sintjohannesga 
Sneek  37 
Stavoren 
Stiens  11 
Sumar 
Surhuisterveen 
Surhuizum 
Suwâld 
Terband 
Terherne/ Terhorne 
Ternaard 
Terschelling  10 
Terschelling Formerum 
Terschelling Hoorn 
Terschelling Midsland 
Terschelling West  13 
Terwispel 
Tijnje 
Twijzel 
Tzum 
Ureterp/ Oerterp 
Vlieland 
Warns 
Weidum 
Wergea 
Westergeast 
Winsum 
Wirdum 
Witmarsum 
Wolvega  14 
Wommels 
Woudsend 
Wytgaard 

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.