Østenfor sol og vestenfor måne.

Registered by allogenes of Gjøvik, Oppland fylke Norway on 4/8/2009
Buy from one of these Booksellers:
Amazon.com | Amazon UK | Amazon CA | Amazon DE | Amazon FR | Amazon IT | Bol.com
This book is in a Controlled Release! This book is in a Controlled Release!
1 journaler for this copy...
Journal Entry 1 by allogenes from Gjøvik, Oppland fylke Norway on Wednesday, April 08, 2009
Den fullstendige tittelen er "Østenfor sol og vestenfor måne. Psykoanalytiske tolkninger av nordiske og germanske eventyr, sagn og myter".

Fra baksiden:
"Barn og voksne har alltid vært dypt fascinert av eventyr, sagn og myter. Vi blir grepet av den magiske tonen i disse fortellingene på et indre plan. Ubevisst identifiserer vi oss med skjebnen til de mytiske skikkelsene og spinner videre rundt dem i fantasien.
Mytologi rommer projeksjoner av våre psykologiske konflikter. Fordi problemene i folkloren er så allmenneskelige, kan de symbolske løsningene i den også bli våre.
Det åpnes her opp for en ny og spennende innfallsvinkel til den mytologiske verden. Med utgangspunkt i narratologi og psykoanalyse tolkes et knippe overlevert mytologisk materiale fra den nordiske kulturkrets.
Sentralt i denne tilnærmingen står beskrivelsen av feminin versus maskulin kjønnsidentitet, for tydeligere enn noe annet sted kommer det i mytologien til uttrykk psykiske dybdestrukturer som vi tradisjonelt knytter itl kvinnelighet og mannlighet. Boken er et bidrag til debatten om våre kjønnsroller".

Journal Entry 2 by allogenes at Gjøvik, Oppland fylke Norway on Sunday, September 01, 2019
Freudianske tolkninger av myter og eventyr. Vil vel si at boka er for spesielt interesserte, men religionsvitere og folklorister vil muligens irritere seg over utdaterte teorier og reduksjonisme. Eventyr og myter er i følge Hermundstad uttrykk for ødipus-komplekset, fallisk narsissisme og kastrasjonsangst. En sigar er aldri bare en sigar - for hvorfor er egentlig Rødhettes hette rød?

Journal Entry 3 by allogenes at Gjøvik, Oppland fylke Norway on Sunday, September 01, 2019

Released 1 yr ago (9/2/2019 UTC) at Gjøvik, Oppland fylke Norway

CONTROLLED RELEASE NOTES:

Boka sendes videre til en ny leser. God lesning :-)

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.