Personlighedspsykologi

by Preben Bertelsen | Science |
ISBN: 8778870941 Global Overview for this book
Registered by pulcherrima of Tommerup Stationsby, Fyns Amt Denmark on 11/29/2007
Buy from one of these Booksellers:
Amazon.com | Amazon UK | Amazon CA | Amazon DE | Amazon FR | Amazon IT | Bol.com
1 journaler for this copy...
Journal Entry 1 by pulcherrima from Tommerup Stationsby, Fyns Amt Denmark on Thursday, November 29, 2007
Hvad mener vi med personlighed, og hvad er personlighedspsykologi?
Hvorfor er den ene person følsom, æstetisk og sentimental, mens den anden er praktisk orienteret og ganske usentimental? Hvorfor er den ene person tilbageholden og lidt forlegen i sociale situationer, mens den anden er snakkesalig og selskabelig?
Hvordan og hvorfor udvikler et menneskes personlighed sig som det gør? Hvordan og hvorfor adskiller menneskers personlighed sig fra hianden? Hvordan og hvoffor finder nogle sig til rette med deres personlighed, mens andre stræber efter at ændre deres?
Det er sådanne spørgsmål, som personlighedspsykologien beskæftiger sig med.
Bogen gennemgår de væsentligste personlighedspsykologiske opfattelser. Trækteori, psykoanalyse, radikal behaviorisme, social indlæringsteori, kognitiv teori, eksistenrialistisk psykologi og handlingsteori samt en række af de væsenligste psykologiske teoretikere: Bl.a. Adler, Bandura, Erikson, Eysenck, Freud, Anna Freud, Hartmann, Jung, Kelly, Klein, Kohut, Leontjev, Maslow, Rogers, Skinner og Winnicott.
De forskellige opfattelser og teoretikere placeres i en metamodel, der gør det muligt at sammenlgine de forskellige personlighedsmodeller med hianden.
Preben er lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Han har udgivet en lang række publikationer, senest bogen "Antropoligisk Psykologi" (Frydenlund, 2000)

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.