کرفس کوهی

Registered by Alieh of Tehran, Tehran Iran on 6/3/2007
Buy from one of these Booksellers:
Amazon.com | Amazon UK | Amazon CA | Amazon DE | Amazon FR | Amazon IT | Bol.com
1 journaler for this copy...
Journal Entry 1 by Alieh from Tehran, Tehran Iran on Sunday, June 03, 2007
این کتاب به معرفی یکی از گونه های گیاهی در حال انقراض در منطقه زاگرس مرکزی(ایران) می پردازد و ضمن معرفی گونه و ارزشهای خوراکی و دارویی آن، مشارکت مردمی در حفظ و توسعه آن را به تصویر می کشد.

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.