Modernitet og selvidentitet

by Anthony Giddens | Nonfiction |
ISBN: 8741230167 Global Overview for this book
Registered by pulcherrima of Tommerup Stationsby, Fyns Amt Denmark on 3/27/2009
Buy from one of these Booksellers:
Amazon.com | Amazon UK | Amazon CA | Amazon DE | Amazon FR | Amazon IT | Bol.com
1 journaler for this copy...
Journal Entry 1 by pulcherrima from Tommerup Stationsby, Fyns Amt Denmark on Friday, March 27, 2009
Fra bogens bagside:

Det moderne individ, som denne bog specielt fokuserer på, er ifølge Giddens et refleksivt individ, der i udpræget grad forholder sig til sig selv og sine omgivelser. Et individ, der hele tiden erhverver ny viden, og som anvender denne nye viden, disse nye erfaringer som grundlag og udgangspunkt for sin fortsatte handlen.

At eksistere i sen-modernitetens tid - vores tid - indebærer således, at traditioner og sædvaner ikke længere nedarves og dermed heller ikke bestemmer vores normer eller måder at handle på. Troen på en sand, rationel fornuft eksisterer heller ikke mere. Samtidig er vi som enkeltindivider på utallige områder - såvel lokalt som globalt - dybt afhængige af ekspertsystemer, som vi hverken forstår eller kan styre, men som vi alligevel må handle i tillid til. Det moderne menneske eksisterer således i en verden, hvor risikoen for, at en handlings udfald ikke nødvendigvis bliver det man forventede, hele tiden er til stede.

Men hvordan udvikles det enkelte individs identitet under sådanne betingelser? Hvordan påvirkes det vores valg af livsstil - alene det at man "vælger" livsstil er jo noget nyt? Hvordan påvirker det vores seksualitet, vores kropsopfattelse, forholdet til familie og børn, til en omverden, der hverken er begrænset geografisk eller tidsmæssigt?

"Denne bog udgør det manglende psykologiske led i Anthony Giddens' væsentlige reflektioner over modernitetens sociologi." - New Statesman and Society

--
Jeg har købt bogen som en del af en eksamensopgave i Forskningsmetode A, hvor vi skal lave en kvalitativ interviewundersøgelse under emnet "Identitet i en senmoderne verden".

Journal Entry 2 by pulcherrima from Tommerup Stationsby, Fyns Amt Denmark on Monday, March 30, 2009
Vi har tidligere på studiet hørt en smule om Giddens teori om den refleksive selvidentitet, særligt i forbindelse med trækpsykologi og McAdams på første semester. Det var derfor med spædning at jeg så frem til at læse denne bog, som skulle bruges til en eksamensopgave. Jeg var også meget grebet af hans tankegang, og jeg har i høj grad kunne koble ideerne med mange af de fænomener vi tidligere har lært om på studiet.
Noget af det nye for mig var hans syn på kroppens rolle i den senmoderne selvidentitet, og herunder vores syn på f.eks. genteknologi o.l.

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.