InterView

Registered by pulcherrima of Tommerup Stationsby, Fyns Amt Denmark on 1/28/2009
Buy from one of these Booksellers:
Amazon.com | Amazon UK | Amazon CA | Amazon DE | Amazon FR | Amazon IT | Bol.com
1 journaler for this copy...
Journal Entry 1 by pulcherrima from Tommerup Stationsby, Fyns Amt Denmark on Wednesday, January 28, 2009
Fra bogens bagside:
Interviewet er et uundværligt redskab i den kvalitative forskning, men det er ikke altid let at overskue den idnviklede sammenhæng mellem interviewprocessens "hvordan" og "hvorfor". At foretage interview er en kompleks diciplin, der rummer mange faldgruber og kræver fintfølende analytiske kompetencer. I denne bog giver Sterinar Kvale og Svend Brinkmann en introduktion til de teoretiske og praktiske aspekter af det kvalitative forskningsinterview.

Forfatterne tegner først et portræt af interviewet som forskningsmæssigt redskab. Dernæst beskrives de teoretiske aspekter af interviewet. Her ses bl.a. på dets erkendelsesmæssige og etiske sider. Endelig gives der en indføring i interviewet som praktisk disciplin gennem en præsentation af det syv stadier, hvor forfatterne klæder læseren fagligt på til at planlægge og foretage interviews.

InterView henvender sig både til aktive forskere og til studerende inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Bogen er for længst anerkendt som en international klassiker inden for kvalitativ forskning og foreligger her ien ny, gennemrevideret udgave, hvor der er kommet mere foksu på interview som håndværk og som etisk og social praksis. I den anledning er Svend Brinkmann trådt til som medforfatter.

Bogen er på mit pensum i Forskningsmetode A på 4. semester af mit psykologistudium.

Journal Entry 2 by pulcherrima from Tommerup Stationsby, Fyns Amt Denmark on Thursday, April 16, 2009
En helt utrolig god introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Jeg har haft stor glæde af bogen både i undervisnings- og eksamenssammenhæng, men bogen har også været grobund for nogle personlige betragtninger omkring forskning.

Jeg planlægger at beholde bogen, da den måske kan være gavnlig i forbindelse med fremtidige eksamens- og/eller forskningsprojekter.

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.