Het kapitaal

by Karl Marx | Other | This book has not been rated.
ISBN: 9064458154 Global Overview for this book
Registered by wingKafka1954wing of Turnhout, Antwerpen / Anvers Belgium on 12/9/2023
Buy from one of these Booksellers:
Amazon.com | Amazon UK | Amazon CA | Amazon DE | Amazon FR | Amazon IT | Bol.com
This book is in the wild! This Book is Currently in the Wild!
1 journaler for this copy...
Journal Entry 1 by wingKafka1954wing from Turnhout, Antwerpen / Anvers Belgium on Saturday, December 9, 2023
Gekregen voor BookCrossing!

"Een kritische beschouwing over de economie"
Deel 1 het productieproces van het kapitaal

In Het kapitaal tracht Karl Marx de wetten te beschrijven van het kapitalistisch systeem. Het gaat hem daarbij om de vraag hoe economische waarde tot stand komt. Naast een geworteldheid in arbeid en productieverhoudingen houdt geld er een geheel eigen logica op na die zich onttrekt aan de greep van de mens.Marx is hierbij met name geïnteresseerd in de crises die zich onvermijdelijk in deze monetaire bewegingen voordoen. Op die momenten openbaart zich volgens hem de mogelijkheid van een nieuwe orde.Er lijkt nauwelijks een boek te vinden dat een groter stempel op de wereldgeschiedenis heeft gedrukt dan Het kapitaal. Na de val van de muur is het echter mogelijk Marx’ meesterwerk op nieuwe wijze te lezen. Losgekomen van zijn leninistisch-stalinistisch supplement ademt uit het boek een verassende actualiteit. Niet alleen in economisch opzicht blijkt het nog steeds een voorspellende kracht te bezitten, ook filosofen en sociologen nemen het boek steeds vaker ter hand. Bovendien ontstaat steeds meer waardering voor de immense literaire wortels en werking van het boek.Het kapitaal verscheen in eerste versie in 1867. Na Marx' dood in 1883 verschenen nog diverse andere versies, op basis van aantekeningen van de auteur geredigeerd door Friedrich Engels. Deze Nederlandse vertaling is gebaseerd op de door kenners als definitief beschouwde vierde druk uit 1890. De vertaling van Isaac Lipschits is door Hans Driessen geheel herzien en geactualiseerd op basis van de nieuwe MEGA 2-editie.‘De met tegenstrijdigheden overladen beweging van de kapitalistische maatschappij doet zich voor de praktische bourgeois het hardst gevoelen in de wisselvalligheden van de periodieke cyclus die de moderne industrie doorloopt, en door de culminatie daarvan: de algemene crisis. De crisis is weer in aantocht, ofschoon ze zich nog in het beginstadium bevindt.’ – Karl Marx


Released 2 mos ago (12/10/2023 UTC) at Zwerfboekenrek station Turnhout in Turnhout, Antwerpen / Anvers Belgium

WILD RELEASE NOTES:

Goeie reis, boek!
Maak maar veel nieuwe vrienden...


Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.