ეშმაკეულნი

by Mikhail Bulgakov | Literature & Fiction | This book has not been rated.
ISBN: 9789941246210 Global Overview for this book
Registered by cookiescaucasus of Tbilisi, Tbilisi Georgia on 11/29/2021
Buy from one of these Booksellers:
Amazon.com | Amazon UK | Amazon CA | Amazon DE | Amazon FR | Amazon IT | Bol.com
This book is in the wild! This Book is Currently in the Wild!
1 journaler for this copy...
Journal Entry 1 by cookiescaucasus from Tbilisi, Tbilisi Georgia on Monday, November 29, 2021
შენ იპოვე მოგზაური წიგნი! ეს წიგნი ახლა შენია. წაიკითხე, დატოვე აქ კომეტარი და ისევ გაუშვი სამოგზაუროდ რომ ვინმე სხვა ისევ იპოვოს და წაიკითხოს.

To the finder of this book:

Welcome to BookCrossing, a unique community of book lovers, sharing their libraries with the world. This book is now yours to read, enjoy, keep or pass on to another reader. The BookCrossing ID, which you entered in the "Enter a BCID" box on the website, is unique to this copy of this book. If you make a journal entry (either anonymously, or as a BookCrossing member) all previous readers of this actual book will be notified by email, and can follow the book as it travels. BookCrossing is free to join, completely confidential (you are known only by your screen name and no one is ever given your e-mail address) and a heck of a lot of fun. Be on the lookout for other books left in the "Wild"!

Journal Entry 2 by cookiescaucasus at Lubliana Street Little Free Library in Tbilisi, Tbilisi Georgia on Monday, November 29, 2021

Released 1 mo ago (11/29/2021 UTC) at Lubliana Street Little Free Library in Tbilisi, Tbilisi Georgia

WILD RELEASE NOTES:

Bringing to the Little Free Library. Hoping to inspire others to use it.

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.