Τεχνολογία & Εκπαίδευση

by Αναστάσιος Σιμάτος | Education | This book has not been rated.
ISBN: Global Overview for this book
Registered by areir of Kallithea - Καλλιθέα, Attica Greece on 10/9/2016
Buy from one of these Booksellers:
Amazon.com | Amazon UK | Amazon CA | Amazon DE | Amazon FR | Amazon IT | Bol.com
1 journaler for this copy...
Journal Entry 1 by areir from Kallithea - Καλλιθέα, Attica Greece on Sunday, October 09, 2016
Κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, τα διάφορα οπτικοακουστικά ή εποπτικά μέσα διδασκαλίας αξιολογούνται ανάλογα με τις τεχνολογικές τους δυνατότητες στη μεταφορά, διαχείριση και παρουσίαση των πληροφοριών. Με την ανάπτυξη όμως της γνωστικής ψυχολογίας, ο ρόλος και η συμβολή των μέσων στη μαθησιακή διαδικασία αναθεωρείται και επαναπροσδιορίζεται. Τα εποπτικά μέσα μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των διδακτικών στόχων εάν είναι οργανικά στοιχεία της μεθόδου διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθεί, εάν δηλαδή ενεργοποιούν και υποστηρίζουν τις πνευματικές λειτουργίες που η συγκεκριμένη διδασκαλία επιζητεί να καλλιεργήσει. Το βιβλίο απευθύνεται στους διδάσκοντες σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προσφέροντας ένα οδηγό χρήσης παραδοσιακών και σύγχρονων εποπτικών μέσων, αλλά και όχι μόνο. Φιλοδοξία του είναι να δείξει ότι τα εποπτικά μέσα μπορούν να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, εάν το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι σωστά σχεδιασμένο, ώστε να εξυπηρετεί την επίτευξη των διδακτικών στόχων που έχουν τεθεί και να βοηθά στην υλοποίηση της μεθόδου διδασκαλίας που έχει επιλεγεί.

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.