Vardagshjälte 24/7. Om att vara emsamförälder

by Anki Westergård och Malin Wikström (red.) | Parenting & Families | This book has not been rated.
ISBN: Global Overview for this book
Registered by wingTaryawing of Helsinki, Uusimaa / Nyland Finland on 3/9/2016
Buy from one of these Booksellers:
Amazon.com | Amazon UK | Amazon CA | Amazon DE | Amazon FR | Amazon IT | Bol.com
This book is in the wild! This Book is Currently in the Wild!
1 journaler for this copy...
Journal Entry 1 by wingTaryawing from Helsinki, Uusimaa / Nyland Finland on Wednesday, March 09, 2016
Från sets.fi:

Just nu ser vi en nymornad konservatism där kärnfamiljen hyllas och genomsnittsindividen lever med sina närmaste i en liten bubbla. Solidaritet har blivit ett allt mer anakronistiskt begrepp – det var väl något man höll på med på sjuttiotalet?

Samhällets stöd till familjerna har minskat och ensamföräldrarna syns främst som problemfall i dystra artiklar om barnfattigdom och ökande klassklyftor. Som befolkningsgrupp verkar de betraktas som undantag.

Men ensamföräldrarna är ingen parentes. Deras välfärd är helt avgörande för samhällsklimatet och för att alla – också kärnfamiljerna – ska ha det bra.

De är beroende av samhällets solidaritet men de är inga offer. De är en stor samhällsgrupp som måste synliggöras.

I Vardagshjälte 24/7 skriver 16 finlandssvenska skribenter om sina upplevelser av att leva ensam med barn. Om att vara rädd för att dö ifrån sina ungar, om att stå i iskyla med ett kruppbarn på en nattlig balkong, om kneget och slitet och att aldrig vara ledig, om stora beslut som måste fattas i ensamhet, men också – och framför allt – om det positiva i att leva ensam med barn. Om att själv vara chef och bäste dräng, om att komma nära-nära sitt barn, få bestämma om uppfostran och rutiner.

Om att vara osannolikt stark. Att klara av det. Och att få vara svag. Att bli tillåten det.

Skribenterna har blivit ensamföräldrar på olika sätt: genom skilsmässa, partners död, aktivt beslut att skaffa barn på egen hand. Vissa lever i nya parförhållanden, andra är den enda vuxna i familjen. Gemensamt för dem alla är att de har gått igenom en stor smärta, bär ett tungt ansvar – och att de ständigt går vidare. Tillsammans med sina barn.

Texter av Harriet Abrahamsson, Anonym, Anna Biström, Birger Enges, Sam Fröjdö, Hanna Hjelt, Patrick Holmström, Jenny Ingman, Irina Johansson, Jenny Kajanus, Marina Paqvalén, Mathias Rosenlund, Sofia Torvalds, Anki Westergård, Ulla-Maj Wideroos och Malin Wikström.

Schildts & Söderströms 2012

Jag ska lämna boken på bibliotekets återvinningshylla och hoppas att den får en ny läsare där :) Med boken deltar jag i 'Vapautusten vuosi 2016' utmaning av Chania.

Trevlig läsning!

Lue ja vapauta - BookCrossing.com

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.