Φωτιά

by Δημήτρη Χατζή | Literature & Fiction | This book has not been rated.
ISBN: Global Overview for this book
Registered by elenaiah of Kallithea - Καλλιθέα, Attica Greece on 3/3/2016
Buy from one of these Booksellers:
Amazon.com | Amazon UK | Amazon CA | Amazon DE | Amazon FR | Amazon IT | Bol.com
This book is in the wild! This Book is Currently in the Wild!
1 journaler for this copy...
Journal Entry 1 by elenaiah from Kallithea - Καλλιθέα, Attica Greece on Thursday, March 03, 2016
Το μυθιστόρημα, του Δ.Χ. «Φωτιά» είναι από τα πρώτα έργα της λογοτεχνίας της αντί­στασης.
Θεματικός πυρήνας του έργου η αντίσταση ενός ολόκληρου λαού εναντίον του κατακτη­τή, αντίσταση όμως που δεν δίνεται με τη μορφή ενός χρονικού αλλά μέσα από τις ε­μπειρίες των μελών μιας οικογένειας.
Ο συγγραφέας παρουσιάζει άμεσα κι ανά­γλυφα πώς συνειδητοποιούν τα μέλη αυτής της οικογένειας την ανάγκη να αντισταθύν στον κατακτητή μέσα από έναν εθνικοαπελευ-θερωτικό αγώνα (ευκαιριακά και υπαινικτι­κά τις πιο πολλές φορές παρουσιάζει και το όραμα για μιαν άλλη Ελλάδα) ενώ στο τρίτο και τελευταίο μέρος του έργου (χωρίς πολλές λεπτομέρειες) ως τα Δεκεμβριανά παρουσιά­ζει την ήττα του οράματος για μιαν άλλη Ελ­λάδα εγκαινιάζοντας έτσι μ' αυτό το μέρος του έργου αυτό που ονομάζουμε λογοτεχνία της ήττας.(..)

Released 4 yrs ago (3/3/2016 UTC) at Αγίων Πάντων in Kallithea - Καλλιθέα, Attica Greece

WILD RELEASE NOTES:

For the ''Guess what to release'' challenge!

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.