Νικήστε τις ενοχές

by Lucio Della Seta | Health, Mind & Body | This book has not been rated.
ISBN: Global Overview for this book
Registered by saura13 of Argostoli, Kefalonia Greece on 5/18/2015
Buy from one of these Booksellers:
Amazon.com | Amazon UK | Amazon CA | Amazon DE | Amazon FR | Amazon IT | Bol.com
This book is in the wild! This Book is Currently in the Wild!
1 journaler for this copy...
Journal Entry 1 by saura13 from Argostoli, Kefalonia Greece on Monday, May 18, 2015
Αυτό το βιβλίο απευθύνεται ιδιαίτερα στους γονείς, οι οποίοι δημιουργούν ενοχές στα παιδιά τους, ενώ πρόθεσή τους είναι κυρίως να τα προστατεύσουν από κινδύνους και να τα κοινωνικοποιήσουν. Όταν δεν υπάρχει γνώση και επίγνωση των μακροπρόθεσμων συνεπειών των ενοχών, αυτή η συμπεριφορά συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενοχικού συμπλέγματος στα παιδιά, που τα ακολουθεί και τα βασανίζει σ' ολόκληρη τη ζωή τους.

Η συνειδητοποίηση των γονέων ως προς αυτό και ο έλεγχος της ενοχοποιητικής δύναμής τους θα εξαλείψει πολλές από τις αιτίες των ενοχών. Το άγχος, ο πανικός, η μελαγχολία, η αποθάρρυνση, η κατάθλιψη είναι προβλήματα που μπορούν να καταπολεμηθούν ή τουλάχιστον να αμβλυνθούν.

Το βιβλίο αυτό διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το επιτύχουμε.

Journal Entry 2 by saura13 at Pub Old House in Argostoli, Kefalonia Greece on Wednesday, June 10, 2015

Released 4 yrs ago (6/10/2015 UTC) at Pub Old House in Argostoli, Kefalonia Greece

WILD RELEASE NOTES:

Για κάθε πικραμένο!!

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.