Σβήνουμε τα φώτα στις 20:30

Forum » Greek - Ελληνικό | Refresh | Search

Sort Options 

Complete Thread
Ώρα της γης: 20:30-21:30 σβήνουμε τα φώτα και στέλνουμε μήνυμα προστασίας της μοναδικής θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

 

τις υπόλοιπες νύχτες και χρησιμοποιούμε λάμπες LED,προστατεύουμε το περιβάλλον και εξοικονομούμε χρήματα για βιβλία.

 

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.