corner corner De landelijke keuken
corner corner

Books Registered open extended profile

Medium
  by Anne Wilson

category Cooking, Food & Wine
No ISBN/EAN
Books Registered: 4
BookCrossing Rating: This book has not been rated.
Books in the Wild: 3
Wishes for this book: click here
Google Overview

... bij het ontwerpen van landelijke gebouwen , zoo wordt aU hoofdvereischte gevorderd eene ongedwongene groepering der geboa- ... Ann den vervaardiger van het der bekrooning meest nabijkomend ontwerp, wordt uitgeloofd een verecrend ... Zij moet bevatten eene woonkamer , keuken, slaapplaats en zolder, voorzien met de noodigc gemakken naar den stand ... Den 25cn November jl. heeft de heer Fodor , daartoe door den heer Thomas Wilson uitgeuoodigd , op eene plegtige ...more


4 Copies Registered


Registered by bibliotheekRdam of Rotterdam, Zuid-Holland Netherlands on Wednesday, December 10, 2008

Current status: reserved Average 7 star rating by BookCrossing Members


Registered by wingOBCZ-Lefwing on Monday, April 10, 2006

Current status: travelling This book has not been rated.


Registered by wing061019alexandrawing of Schoonhoven, Zuid-Holland Netherlands on Tuesday, October 14, 2008

Current status: travelling Average 6 star rating by BookCrossing Members


Registered by bibliotheekRdam of Rotterdam, Zuid-Holland Netherlands on Wednesday, January 07, 2009

Current status: travelling This book has not been rated.


Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.