corner corner creativeChaos's Bookshelf

Recent Book Activity | Statistics | Extended Profile

Profile Image   wingcreativeChaoswing

- Ergens in de provincie, Groningen Netherlands

49

Sunday, February 08, 2009

not provided

Recent Book Activity


Statistics


4 weeksall time

books registered:324,755
released in the wild:73,019
controlled releases:291,716
releases caught:41,026
controlled releases caught:41,133
books found:21,014
tell-a-friend referrals:037
new member referrals:018
forum posts:726,003

Stats are updated every few minutes.


Extended ProfileFree Hit CountersLANDEN WAAR IK BOEKEN HEB LOSGELATEN, BOEKEN NAMENS MIJ ZIJN LOSGELATEN OF WAAR IK MELDINGEN VANDAAN HEB GEKREGEN!


visited 37 states (16.4%)
Create your own visited map of The World or Brazil travel guide for Android

Laatste wijziging: 28 augustus 2016


Ik heb meldingen gehad van boeken uit: Argentinië, Australië, België, Bolivia, Burkina Faso, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Ecuador, Egypte, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Italie, Japan, Jersey, Maleisie, Mexico, Nederland, Nepal, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Sierra Leone, Slowakije, Suriname, Thailand, Tunesie, Turkije, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden.
En er zijn boeken van mij losgelaten in Brazilie en Vietnam...!

MIJN BOEKUITDAGING VOOR 2016 wordt:
minimaal 366 boeken loslaten, 1-tje per dag!
in 2014 liet ik er 522 los, in 2015 waren dat er 599! Het startaantal voor 2016 is (combinatie van wilde en gecontroleerd losgelaten boeken)

Een tweede uitdaging is om de stapel bookcrossboeken die bij mij logeert kleiner te maken....

Mooi boekencitaat: "Het lukte me om dagenlang, soms zelfs wekenlang, de werkelijkheid volledig buiten te sluiten. De avonturen waarin de geleende boeken me meevoerden, konden zoveel van elkaar verschillen als de verhalen uit Duizend-en-een-nacht, maar ze hadden altijd dezelfde uitwerking: ze omgaven me als een beschermende mantel en verborgen me zo voor de kleine mensen, voor de wereld daarbuiten. Daarom hield ik van de bibliotheek. Voor mij was die het midden van de wereld" (Andreas Steinhofel - Het midden van de wereld)IK HEB IN 2016 GELEZEN:


IK HEB IN 2015 GELEZEN:

IK HEB IN 2014 84 ROMANS GELEZEN:


Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.