corner corner Minnets möjligheter

Medium

Minnets möjligheter
by Anna Derwinger | Health, Mind & Body
Registered by wingDeepswampwing of Oskarshamn, Småland Sweden on 5/11/2010
Average 8 star rating by BookCrossing Members 

status (set by Deepswamp): travelling


This book is in the wild! This Book is Currently in the Wild!

1 journaler for this copy...

Journal Entry 1 by wingDeepswampwing from Oskarshamn, Småland Sweden on Tuesday, May 22, 2012

8 out of 10

Syftet med den här boken är tvåfaldigt. För det första vill jag dela med mig av teori och erfarenheter kring det mänskliga minnets förutsättningar och den minnesträningsforskning som jag själv är involverad i. För det andra vill jag genom olika övningar ge var och en möjlighet att utforska sitt eget minnes rymd och möjligheter.

Minnet har en mycket central funktion i det mänskliga livet. Utan minne skulle vi inte kunna lära oss någonting och därför inte kunna dra några slutsatser från våra erfarenheter. Vi skulle existera utanför sammanhang, i något slags lösryckta händelseupplevelser. Inte ens ett enklare samtal skulle vi kunna föra, då t.ex. ett enkelt samtal kräver att vi kan hålla våra egna tankar och upplevelser i minnet, samtidigt som vi lyssnar på den andra. Minnet är också en förutsättning för upplevelsen av identitet, för att vi ska kunna reflektera över oss själva som något helt och sammansatt, existerande över tid. Kanske denna filosofiska aspekt av minnet bidrog till att studiet av detsamma under lång tid ansågs förbehållet just filosofer.

Men minnets bas är i högsta grad biologiskt förankrad i hjärnan och kroppen. Sålunda är minnets hälsa beroende av kroppens hälsa i övrigt, men det intressanta med minnet är att det samspelar inte bara med vår biologi utan även med omgivningen och det psykiska landskap vi har inom oss.

I boken varvas minnesteori med många övningar. En viktig erfarenhet från minnesträningsforskningen är just att övningar som ger kännedom om det egna minnet är grunden för ett bättre minne. De därpå följande kapitlen ägnas åt minnesträning och minnesstrategier, såväl teori som praktik. Avslutningsvis behandlar jag minnesförmågan i olika åldrar, samt faktorer som kan ligga bakom ett dåligt minne, t.ex. stress och olika sjukdomar som påverkar minnet.

Anna Derwinger är fil.doktor, psykolog och forskare vid Stockholms läns Äldrecentrum och Karolinska Institutet. Hennes forskning handlar framför allt om minnet i livets andra hälft och vad man kan göra för att träna minnet på olika sätt.
 


Journal Entry 2 by wingDeepswampwing at Oskarshamn, Småland Sweden on Friday, May 25, 2012

This book has not been rated.

The Glorious Twenty-Fifth of MayThe 25th of May is quietly celebrated by the survivors of the People's Revolution, which ended the reign of Lord Winder. They wear a sprig of lilac and gather at the Small Gods Cemetery to honour the Watchmen who fell: Cecil Clapman, Ned Coates, Dai Dickins, John Keel, Horace Nancyball, Billy Wiglet, and (albeit temporarily) Reg Shoe.

In the Round world (following Terry Pratchett's diagnosis of Alzheimer's disease), Match It For Pratchett has called on fans to wear lilacs on 25 May in support of Terry.[6]

The slogan of the People's Revolution is Truth, Justice, Freedom, Reasonably Priced Love, and a Hard-Boiled Egg!

 


Journal Entry 3 by wingDeepswampwing at Oskarshamnstidningen in Oskarshamn, Småland Sweden on Friday, May 25, 2012

This book has not been rated.

Released 6 yrs ago (5/25/2012 UTC) at Oskarshamnstidningen in Oskarshamn, Småland Sweden

WILD RELEASE NOTES:

Bok på vandring!
Välkommen till boocrossing!

Släpper boken i utmaningen Monopoly, Turn four and a bit.
http://www.bookcrossing.com/forum/23/477325
I dressed it up in a lilac bookcover, put in a liliac bag with some liliacs. 


Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.