corner corner De Leeuw van Vlaanderen

Medium

De Leeuw van Vlaanderen
by Hendrik Conscience | History
Registered by wingWyandowing of Köln, Nordrhein-Westfalen Germany on 7/23/2004
Average 7 star rating by BookCrossing Members 

status (set by Wyando): reserved


2 journalers for this copy...

Journal Entry 1 by wingWyandowing from Köln, Nordrhein-Westfalen Germany on Friday, July 23, 2004

This book has not been rated.

Orginele uitgave met 40 oude gravures.

De rode morgenzon blonk twijfelachtig in het oosten, en was nog met een kleed van nachtwolken omgeven, terwijl haar zevenkleurig beeld zich glinsterend in elke dauwdruppel wederspiegelde. De blauwe dampen der aarde hingen als een onvatbaar weefsel aan de toppen van de bomen, en de kelken der ontluikende bloemen openden zich met liefde om de eerste straal van het daglicht te ontvangen. De nachtegaal had zijn zoete liederen reeds meermalen gedurende de schemering herhaald, maar nu verdoofde het verwarde geschater van mindere zangers zijn verleidende tonen.

Een hoop ridders rende stilzwijgend door de velden van Roeselare. Het gerammel van hun uitrusting en de zware stappen van hun dravers, verschrikten de vreedzame bewonders des wouden, want van tijd tot tijd wierp een hert zich uit het kreupelbos, en vluchtte sneller dan de wind voor dit nakend gevaar.
Voor BookCrossing ter beschikking gesteld van een kollega


Ik bezweer u, mijn landgenoten, legt de hand op uw hart en vraagt uzelf: "Zal ik de naam mijner Vaderen verloochenen, de naam van Vlaming voor een andere verwisselen? En als een nieuw aangekomene mij laten herdopen alsof mijn stam geen wortelen in de wieg der volkeren had?"
Ho! Ik gevoel het, uw boezem klopt voor het Vaderland, en de ontkenning 'Neen!' rolt met verontwaardiging van uw lippen. Ja gij zijt Vlaming en zult Vlaming blijven. En zo worde de roemrijke naam tot het einde der wereld voortgezet, ondanks de aanslagen der volkbedervers.

Hendrik Conscience in het Voorwoord van De Leeuw van Vlaanderen.

"Gy Vlaming, die dit boek gelezen hebt, overweeg bij de roemrijke daden, welke het bevat, wat Vlaanderen eertijds was, - wat het nu is - en nog meer wat het worden zal, indien gij de heilige voorbeelden uwer vaderen vergeet!"
slotzin van De Leeuw van VlaanderenDe Leeuw van Vlaanderen

Zij zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw.
Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan:
De legerbenden sneven, een volk zal nooit vergaan.
De vijand trekt te velde, omringd van doodsgevaar.
Wij lachen met zijn woede, de Vlaamse Leeuw is daar.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Hij strijdt nu duizend jaren voor vrijheid, land en God;
En nog zijn zijne krachten in al haar jeugdgenot.
Als zij hem machteloos denken en tergen met een schop,
Dan richt hij zich bedreigend en vrees'lijk voor hen op.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Wee hem, de onbezonnen', die vals en vol verraad,
De Vlaamse Leeuw komt strelen en trouweloos hem slaat.
Geen enkle handbeweging die hij uit 't oog verliest:
En voelt hij zich getroffen, hij stelt zijn maan en briest.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Het wraaksein is gegeven, hij is hun tergen moe;
Met vuur in't oog, met woede springt hij den vijand toe.
Hij scheurt, vernielt, verplettert, bedekt met bloed en slijk
En zegepralend grijnst hij op's vijands trillend lijk.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.
 


Journal Entry 2 by wingWyandowing from Köln, Nordrhein-Westfalen Germany on Wednesday, August 22, 2007

8 out of 10

Zo, nu heb ik hem eindelijk gelezen, het boek welke mijn vlaams bloed beschrijft ;) De schrijfwijze is wel eventjes wennen, en de meerdere malen opsomming van namen tamelijk vervelend, vooral omdat ik er daardoor snel de kluts kwijt was, wie nu wie was... ;) Niet een boek wat ik in één stuk kon lezen, maar toch netjes, eindelijk het verhaal van de Leeuw van Vlaanderen te kennen... 


Journal Entry 3 by wingWyandowing from Köln, Nordrhein-Westfalen Germany on Wednesday, August 22, 2007

This book has not been rated.

Wordt nu als BookRing aangeboden:
Opgelet, het is een hardcover van ca. 700gram!


1. recyclemouse (Duitsland)

Restart wegens 250 dagen zonder Regering!
2. ...
3. ...
4. ... 


Journal Entry 4 by EXW-110253 on Friday, August 22, 2008

This book has not been rated.

Das Buch ist heute bei mir angekommen, ich werde es mir zu Gemüte führen. 


Journal Entry 5 by EXW-110253 on Sunday, October 26, 2008

7 out of 10

Flandern im 13.Jahrhundert.
Ein wenig naiv erzählt, aber vielleicht war man in der Zeit einfach so.
Habe mir erlaubt, die deutsche Version des Buches dazuzunehmen, ein einfaches Wörterbuch der niederländischen Sprache gibt nicht die vielen historischen Ausdrücke wider.
Wer die deutsche Version mitgeschickt haben möchte, sage mir Bescheid. 


Journal Entry 6 by wingWyandowing from Köln, Nordrhein-Westfalen Germany on Thursday, February 05, 2009

This book has not been rated.

Ja sowas, die Flamen vermehren sich! ;) 


Journal Entry 7 by wingWyandowing from Köln, Nordrhein-Westfalen Germany on Thursday, February 05, 2009

This book has not been rated.


Wieder daheim.
Wartend... 


Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.