corner corner Tunnelmensen

Medium

Tunnelmensen
by Teun Voeten | Nonfiction
Registered by wingKafka1954wing of Deurne, Antwerpen / Anvers Belgium on 9/13/2017
This book has not been rated. 

status (set by Kafka1954): travelling


This book is in the wild! This Book is Currently in the Wild!

2 journalers for this copy...

Journal Entry 1 by wingKafka1954wing from Deurne, Antwerpen / Anvers Belgium on Wednesday, September 13, 2017

This book has not been rated.


Gevonden in Books in Boxes, Mortsel.

In dit boek concentreert de schrijver (een antropoloog) zich op een van de honderden tunnelkolonies, nl. in de spoorwegtunnel langs de Amtrakspoorlijn door het Riversidepark in Manhattan (New York). Hij bestudeerde de uitgebreide literatuur over het verschijnsel daklozen maar hij dook ook zelf in de 'shelters' als zgn. participerende waarnemer. Ongeveer zes maanden heeft hij onder deze bewoners gewoond (verslaafden, aidspatiënten, (kleine) criminelen, idealisten doch allen veelal met een tragisch verleden). De auteur kon goed contacten leggen en volgde zodoende met name een twaalftal figuren van zeer nabij. Hij maakte boeiende verslagen van deze sub-cultuur met een eigen vaak grove taal: vele uitdrukkingen zijn onvertaalbaar en zijn dan ook in het Engels blijven staan. De auteur doet geen beleidsaanbevelingen maar geeft vervolgens een scherpe analyse van personen en omstandigheden, waarvan ook een 32-tal zwart-witfoto's doet spreken. O.a. een lijst van gebruikte woorden, een lijst van instellingen en voetnoten vullen dit interessante boek aan. 


Journal Entry 2 by wingKafka1954wing at Turnhout, Antwerpen / Anvers Belgium on Thursday, October 19, 2017

This book has not been rated.

Released 11 mos ago (10/19/2017 UTC) at Turnhout, Antwerpen / Anvers Belgium

CONTROLLED RELEASE NOTES:


Goeie reis, boek!
Maak maar veel nieuwe vrienden!
 


Journal Entry 3 by Meerloop at Turnhout, Antwerpen / Anvers Belgium on Thursday, October 19, 2017

This book has not been rated.

Dankjewel! 


Journal Entry 4 by wingKafka1954wing at Zwerfboekenrek station Mol in Mol, Antwerpen / Anvers Belgium on Wednesday, February 28, 2018

This book has not been rated.

Released 6 mos ago (3/2/2018 UTC) at Zwerfboekenrek station Mol in Mol, Antwerpen / Anvers Belgium

WILD RELEASE NOTES:


Goeie reis, boek!
Maak maar veel nieuwe vrienden!
 


Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.