corner corner {BG} Пусни книга на свобода за Деня на книгата

Forum | << Slavic Languages | Refresh | Search

corner corner

Sort Options Toggle Stats Options


Profile Image

{BG} Пусни книга на свобода за Деня на книгата

За трета поредна година София и други градове в страната ще отбележат по оригинален начин Световния ден на книгата и авторското право - 23 април. Чрез инициативата “Пусни книга на свобода за Деня на книгата” в обществените пространства ще бъдат “освободени” възможно най-голям брой книги. Организатори са сайтът “Аз чета” (azcheta.com) и НЧ”Читалище.то-2014”, а целите на кампанията са да насърчи четенето и да популяризира книгите като съществена част от ежедневието и градската среда.

Всеки може да се включи в инициативата “Пусни книга на свобода за Деня на книгата”, като регистрира свои книги на сайта Bookcrossing.com, залепи върху тях етикет с уникалния идентификационен номер и на 23 април ги остави на подходящи обществени места или официални буккросинг зони.

Всички желаещи могат да получат допълнителна информация и насоки в специалната рубрика на сайта “Аз чета”(http://azcheta.com/tag/bukkrosing, както и в нашето видео "Как да пуснем книга на свобода" (https://www.youtube.com/watch?v=-M2W7cc-I_8#action=share)

Специални етикети за кампанията могат да се изтеглят и разпечатат в три варианта:

вариант 1 - http://azcheta.com/---/BookCrossing-etiketi-individ-1.pdf
вариант 2 - http://azcheta.com/---/BookCrossing-etiketi-individ-2.pdf
вариант 3 - http://azcheta.com/---/BookCrossing-etiketi-individ-3.pdf


Complete Thread

Profile Image
За трета поредна година София и други градове в страната ще отбележат по оригинален начин Световния ден на книгата и авторското право - 23 април. Чрез инициативата “Пусни книга на свобода за Деня на книгата” в обществените пространства ще бъдат “освободени” възможно най-голям брой книги. Организатори са сайтът “Аз чета” (azcheta.com) и НЧ”Читалище.то-2014”, а целите на кампанията са да насърчи четенето и да популяризира книгите като съществена част от ежедневието и градската среда.

Всеки може да се включи в инициативата “Пусни книга на свобода за Деня на книгата”, като регистрира свои книги на сайта Bookcrossing.com, залепи върху тях етикет с уникалния идентификационен номер и на 23 април ги остави на подходящи обществени места или официални буккросинг зони.

Всички желаещи могат да получат допълнителна информация и насоки в специалната рубрика на сайта “Аз чета”(http://azcheta.com/tag/bukkrosing, както и в нашето видео "Как да пуснем книга на свобода" (https://www.youtube.com/watch?v=-M2W7cc-I_8#action=share)

Специални етикети за кампанията могат да се изтеглят и разпечатат в три варианта:

вариант 1 - http://azcheta.com/---/BookCrossing-etiketi-individ-1.pdf
вариант 2 - http://azcheta.com/---/BookCrossing-etiketi-individ-2.pdf
вариант 3 - http://azcheta.com/---/BookCrossing-etiketi-individ-3.pdf


Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.