corner corner Någon/några har hittat till Ubbes café i Motala

Forum | << Scandinavian - Skandinavisk | Refresh | Search

corner corner

Sort Options Toggle Stats Options


Profile Image

Någon/några har hittat till Ubbes café i Motala

Jag besökte Ubbes café på Repslagaregatan i Motala och det fanns många böcker på de 2 hyllorna. Av 52 böcker var 28 omärkta men min telefon vägrade arbeta så jag tog hem några böcker. När vi (alla som kan) träffas där nästa gång kan vi ta med etiketter och jobba lite. Jag fick sätta upp en information vid entrén.

Complete Thread

Profile Image
Jag besökte Ubbes café på Repslagaregatan i Motala och det fanns många böcker på de 2 hyllorna. Av 52 böcker var 28 omärkta men min telefon vägrade arbeta så jag tog hem några böcker. När vi (alla som kan) träffas där nästa gång kan vi ta med etiketter och jobba lite. Jag fick sätta upp en information vid entrén.
Profile Image
Jag snabbesökte caféet i Motala och såg att det stod nya oregistrerade böcker på hyllorna. Ett par mörkhyade killar satt framför hyllan så jag förklarade att de fick ta om de hittade en intressant bok. De log glatt och vänligt. Det fanns många besökare på caféet men de som plockar till sig är få och nästan osynliga. Vid nästa träff eller vid mitt eget besök ska jag registrera böckerna i alla fall.
Profile Image
Jag snabbesökte caféet i Motala och såg att det stod nya oregistrerade böcker på hyllorna. Ett par mörkhyade killar satt framför hyllan så jag förklarade att de fick ta om de hittade en intressant bok. De log glatt och vänligt. Det fanns många besökare på caféet men de som plockar till sig är få och nästan osynliga. Vid nästa träff eller vid mitt eget besök ska jag registrera böckerna i alla fall.


Bra jobbat! Kul att det finns en OBCZ i Motala, tycker jag.

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.